1 КУРС

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ГРАФІКА. ЧИТАННЯ

ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ, ЦИТАТИ

ТЕКСТИ

ДАВНЬОГРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

14.12.2021

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 12-А.

13.12.2021

Аудиторна робота. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 12 (4 абз.).

9.12.2021

Аудиторна робота. Ступені порівняння прикметників.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 149. Впр. 1 (2, 4, 5, 8).

6.12.2021

Аудиторна робота. Genetivus absolutus.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 88. Впр. 1 (1-9).

2.12.2021

Аудиторна робота. Verba deponentia. Медіопасив дієслів ІІ дієвідміни. Прийменник ὑπό.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 73-74. Впр. 1 (1-15).

30.11.2021

Аудиторна робота. Imperfectum ind. med.-pass. Пасивна конструкція. Nominativus duplex. Nominativus cum Infinitivo.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 11 (1-2 абз.).

29.11.2021

Аудиторна робота. Граматична категорія стану. Медіальні закінчення. Praesens ind. et imp. m.-p., Infinitivus praesentis med.-pass., Participia praesentis med.-pass. 
Dativus modi. прийменник σύν.

Завдання для самостійної роботи. Anacreon 21 (аналіз, переклад).

25.11.2021

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи. Питання до тексту № 10.

22.11.2021

Аудиторна робота. Контраговані дієслова на -εω, -αω, -οω. Dativus temporis.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 10.

18.11.2021

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 60. Впр. 1 (текст Περὶ Δαιδάλου).

16.11.2021

Завдання для самостійної роботи. Текст № 9 (2-3 абз.).

15.11.2021

Аудиторна робота. І-ІІ контраговані відміни.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 67-68. Впр. 2 (1-10, 12-14).

11.11.2021

Завдання для самостійної роботи. Текст № 8 (3 абз.). Лексика.

8.11.2021

Аудиторна робота. Прикметники жіночого роду І відміни. Прикметники μέγας, πολύς. Genetivus possesivus, Genetivus characteristicus, Genetivus subiectivus et obiectivus.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 8 (1-2 абз.).

4.11.2021

Аудиторна робота. І відміна (іменники чоловічого роду). Прийменник πρός.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 56. Впр. 1 (1-12).

2.11.2021

Аудиторна робота. І відміна (іменники жіночого роду).

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 54. Впр. 1 (аналіз, переклад).

1.11.2021

Аудиторна робота. Accusativus cum Infinitivo.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 6 (аналіз, переклад).

28.10.2021

Аудиторна робота. Imperfectum indicativi activi (ІІ дієвідміна). Imperfectum дієслова εἰμί. Прийменники ἀπό, ἐκ (ἐξ).

Завдання для самостійної роботи. 1) 3 питання до  Тексту № 5; 2) Лексика.

25.10.2021

Аудиторна робота. Адвербіальні постфікси. Accusativus temporis, adverbialis, duplex, obiecti interni.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 5 (3 абзац; аналіз, переклад).

21.10.2021

Аудиторна робота. Imperfectum indicativi activi (І дієвідміна).

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 5 (1-2 абзаци; аналіз, переклад).

19.10.2021

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи.  Поставити 5 питань до Тексту № 4.

18.10.2021

Аудиторна робота. Утворення префіксальних дієслів. Прийменник μετά.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 4 (аналіз, переклад).

11.10.2021

Аудиторна робота. Субстантивація прикметників. Відносний займенник ὅς, ἥ, ὅ.

Завдання для самостійної роботи. 1) У реченні (λέγω περὶ τοῦ φίλου, ὃς ἐν τῇ Κορίνθῳ βιοτεύει, ὃν μακρὸν χρόνον γιγνώσκω, ᾧ πολλάκις γράφω καὶ περὶ οὗ σὺν οἰκείοις πολλάκις λέγω.) змінити однину на множину;

2) Лексика (тексти 0-3) .

7.10.2021

Аудиторна робота. Прикметники ІІ відміни. Синтаксичні позиції означення.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 3 (аналіз, переклад).

5.10.2021

Аудиторна робота. ІІ відміна. Аттична відміна.

Завдання для самостійної роботи.  Звонська-Денисюк Л. Давньогрецька мова. С.60. Впр.1 (1, 2, 4-8).

4.10.2021

Аудиторна робота. Прийменники (загальна характеристика). Особливості керування грецьких дієслів.

Завдання для самостійної роботи.  Лексика (тексти 0-2). Переклад на грецьку.

30.09.2021

Аудиторна робота. Граматичні категорії імені. Особові займенники. Артикль. Вказівний займенник ὅδε, ἥδε, τόδε.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 2 (аналіз, переклад).

27.09.2021

Аудиторна робота. Дієслова ІІ дієвідміни. Praesens indicativi et imperativi activi, Infinitivus praesentis activi (ІI дієвідміна). Дієслово εἰμί.

Завдання для самостійної роботи. Утворити форми Pr. ind. et imp. act., Inf. pr. act. дієслова δίδωμι. Текст № 1 (аналіз, переклад).

23.09.2021

Аудиторна робота. Граматичні категорії дієслова. Praesens indicativi et imperativi activi, Infinitivus praesentis activi (I дієвідміна).

Завдання для самостійної роботи. Утворити форми Pr. ind. et imp. act., Inf. pr. act. дієслова γιγνώσκω. Текст № 0 (аналіз, переклад).

21.09.2021

Аудиторна робота. Граматичні категорії дієслова.

Завдання для самостійної роботи. Підготовка до контрольної роботи.

20.09.2021

Аудиторна робота. Давньогрецький наголос.

Завдання для самостійної роботи. Визначити наголос у формах слів.

16.09.2021

Аудиторна робота. Аттичний діалект. Основні фонетичні закони (продовження).

Завдання для самостійної роботи. Прислів'я, приказки, цитати (читання).

13.09.2021

Аудиторна робота. Аттичний діалект. Основні фонетичні закони.

Завдання для самостійної роботи. Прислів'я, приказки, цитати (читання).

9.09.2021

Аудиторна робота. Система консонантизму. Два типи читання грецьких текстів.

Завдання для самостійної роботи. Прислів'я, приказки, цитати (читання).

7.09.2021

Аудиторна робота. Система вокалізму.

Завдання для самостійної роботи. Графіка, читання. Впр. 3.

Прислів'я, приказки, цитати (читання).

6.09.2021

Аудиторна робота. Система графічних засобів грецької мови.

Завдання для самостійної роботи. Графіка, читання. Впр. 1, 2, 4.

2.09.2021

Initium.

ТАБЛИЦЯ УСПІШНОСТІ