НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ, ЦИТАТИ

ТЕКСТИ

ДАВНЬОГРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

ДРУГЕ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ

відбудеться

3.02.2020 о 9.00 (ауд. 6-87, кафедра).

Результати контрольної роботи, проведеної 19.12.2019,

і підсумкові оцінки за семестр - у таблиці успішності.

18.12.2019

Аудиторна робота. Тексти № 12, 12-А (переклад і аналіз тексту).

11.12.2019

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи. Тексти № 12, 12-А (зробити переклад, вивчити лексику).

9.12.2019

Аудиторна робота. Займенники (αὐτός, αὐτή, αὐτό, зворотні, вказівний οὗτος, αὕτη, τοῦτο).

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.175. Впр. 2 (3, 5, 7, 9).

5.12.2019

Аудиторна робота. Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.149. Впр. 1 (2, 4, 5, 8).

4.12.2019

Аудиторна робота. Genetivus absolutus.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.88. Впр. 1.

2.12.2019

Аудиторна робота. Переклад речень на грецьку мову.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 11 (зробити переклад, вивчити лексику).

27.11.2019

Аудиторна робота. Nominativus cum Infinitivo. Прийменник ὑπό.

Завдання для самостійної роботи. Переклад речень на грецьку мову.

25.11.2019

Аудиторна робота. Imperfectum mediopassivi. Пасивна конструкція, Genetivus auctoris, Dativus instrumenti.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.73-74. Впр. 1 (1-15).

21.11.2019

Аудиторна робота. Контраговані дієслова на -οω. Dativus temporis, modi. Граматична категорія стану. Медіальні закінчення. Praesens indicativi et impertivi mediopassivi, Infinitivus med.-pass., Participia med.-pass.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 10 (зробити переклад, вивчити лексику).

20.11.2019

Аудиторна робота. Контраговані дієслова на -εω, -αω.

Завдання для самостійної роботи. Провідміняти дієслова ποιέω, νικάω. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.60. Впр. 1 (текст Περὶ Δαιδάλου).

18.11.2019

Аудиторна робота. Контрольна робота.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 9 (зробити переклад, вивчити лексику).

13.11.2019

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи. Підготовка до контрольної роботи (Praesens ind. act. Praesens imp. act. Infinitivus pr. act. Imperfectum activi. І-ІІ відміни).

11.11.2019

Аудиторна робота. Контраговані іменники і прикметники І-ІІ відміни.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.67-68. Впр. 2 (1-10, 12-14).

7.11.2019

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту. Genetivus possessivus, characteristicus, partitivus, subiectivus et obiectivus.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.56. Впр. 1 (1-12).

6.11.2019

Аудиторна робота. І відміна (іменники чоловічого роду). Прикметники жіночого роду. Гетероклітичні прикметники μέγας, πολύς.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 8 (1-2 абз.; зробити переклад, вивчити лексику).

4.11.2019

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту. Прийменник πρός.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.54. Впр. 1.

30.10.2019

Аудиторна робота. І відміна (іменники жіночого роду).

Завдання для самостійної роботи. Текст № 7 (зробити переклад, вивчити лексику).

28.10.2019

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

Завдання для самостійної роботи. Повторення: Praesens ind. act. Praesens imp. act. Infinitivus pr. act. Imperfectum activi. ІІ відміна.

24.10.2019

Аудиторна робота. Accusativus cum Infinitivo.

Завдання для самостійної роботи. Тексти № 6 (зробити переклад, вивчити лексику).

23.10.2019

Аудиторна робота. Imperfectum activi (ІІ дієвідміна). Imperfectum дієслова εἰμί.

Завдання для самостійної роботи. Тексти № 0-5 (повторити лексику).

21.10.2019

Аудиторна робота. Ауґмент. Вторинні закінчення. Imperfectum activi (І дієвідміна).

Завдання для самостійної роботи. Текст № 5 (зробити переклад, вивчити лексику).

16.10.2019

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту 4. Прийменник μετά.

Завдання для самостійної роботи. Написати 5 питань до Тексту № 4.

10.10.2019

Аудиторна робота. Субстантивація прикметників. Accusativus temporis. Accusativus duplex. Утворення префіксальних дієслів. Відносний займенник ὅς, ἥ, ὅ.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 4 (зробити переклад, вивчити лексику).

9.10.2019

Аудиторна робота. Прикметники ІІ відміни. Синтаксичні позиції означення.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 3 (зробити переклад, вивчити лексику).

7.10.2019

Аудиторна робота. ІІ відміна. Іменники ІІ відміни. Аттична відміна.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.60. Впр. 1 (1, 2, 4-8).

2.10.2019

Аудиторна робота. Артикль. Вказівний займенник ὅδε, ἥδε, τόδε. Прийменники (загальна характеристика).

Завдання для самостійної роботи. Текст № 2 (зробити переклад, вивчити лексику).

30.09.2019

Аудиторна робота. Граматичні категорії імені. Особові займенники.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.45. Впр. 1, 2 (1-3).

26.09.2019

Аудиторна робота. Praesens ind. act. Praesens imp. act. Infinitivus pr. act. (ІІ дієвідміна).

Завдання для самостійної роботи. 1) Вивчити закінчення; 2) Текст № 1 (зробити переклад, вивчити лексику).

25.09.2019

Аудиторна робота. Praesens ind. act. Praesens imp. act. Infinitivus pr. act. (І дієвідміна).

Завдання для самостійної роботи. 1) Вивчити закінчення; 2) Утворити форми Praesens ind. et imp. act., Inf. pr. act. будь-якого дієслова І дієвідміни (напр., γιγνώσκω). 3) Текст № 0 (зробити переклад, вивчити лексику).

23.09.2019

Аудиторна робота. Граматичні категорії дієслова. Словникова форма дієслова. Дієвідміни. Часові основи.

Завдання для самостійної роботи. Читання (прислів'я, приказки, цитати).

18.09.2019

Аудиторна робота. Енклітики.

Завдання для самостійної роботи. Читання (прислів'я, приказки, цитати). Підготовка до контрольної роботи (фонетика).

16.09.2019

Аудиторна робота. Давньогрецький наголос. Проклітики.

Завдання для самостійної роботи. Читання (прислів'я, приказки, цитати).

12.09.2019

Аудиторна робота. Аттичний діалект. Фонетичні закони.

Завдання для самостійної роботи. Читання (прислів'я, приказки, цитати).

11.09.2019

Аудиторна робота. Два типи читання грецьких текстів.

Завдання для самостійної роботи. Читання (прислів'я, приказки, цитати).

9.09.2019

Аудиторна робота. Система графічних засобів грецької мови. Системи вокалізму і консонантизму.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.24. Впр.1, 2А, 2В.

4.09.2019

Аудиторна робота. Фонетика і графіка. Грецький алфавіт.

Завдання для самостійної роботи. 1) Вивчити алфавіт. 2) Переписати будь-який грецький текст. 3) Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.24. Впр.1.

2.09.2019

Аудиторна робота. Initium.

ТАБЛИЦЯ УСПІШНОСТІ

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now