1 КУРС

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ГРАФІКА. ЧИТАННЯ

ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ, ЦИТАТИ

ТЕКСТИ

ДАВНЬОГРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

11.05.2021

Аудиторна робота. ІІІ відміна (основи на голосні).

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 26 (1-2 абз.).

27.04.2021

Аудиторна робота. Числівник.

Завдання для самостійної роботи.

1) Aorisus II кореневий (завдання - див. у Google Class).

2) Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.164. Впр.1 (1-10).

26.04.2021

Аудиторна робота. ІІІ відміна (основи на дифтонги).

Завдання для самостійної роботи. Вправа.

20.04.2021

Аудиторна робота. Participia praesentis, aoristi, futuri activi.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 22.

19.04.2021

Аудиторна робота. ІІІ відміна (основи на передньоязикові, -ντ).

Завдання для самостійної роботи.

1) Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.99. Впр.2 (1-5);

2) Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.112. Впр.1 (1-5).

13.04.2021

Аудиторна робота. Прийменник παρά. ІІІ відміна (основи на губні, задньоязикові).

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.97. Впр.2 (1-10).

12.04.2021

Аудиторна робота. ІІІ відміна (основи на -σ-).

Завдання для самостійної роботи.

Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.122. Впр.1 (5, 6); С.125. Впр.1 (1, 4, 6, 7, 8).

6.04.2021

Аудиторна робота. Aoristus II. Прийменник ἐπί.

Завдання для самостійної роботи.

1) Вивчити найбільш поширені дієслова, які утворюють Aoristus II тематичний;

2) Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.221. Впр.1 (1, 2, 6, 9); С.223. Впр.2 (1 - 4, 6, 9).

5.04.2021

Аудиторна робота. Переклад і аналіз тексту.

30.03.2021

Аудиторна робота. Підрядні після verba timendi. Прийменник διά.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 19.

29.03.2021

Аудиторна робота. Aoristus I.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.106-107. Впр.2 (1-7).

23.03.2021

Аудиторна робота. ІІІ відміна (основи на -λ, -ν). Непряма мова.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.95. Впр. 2 (1-12).

22.03.2021

Аудиторна робота. Давньогрецьке віршування (основні поняття).

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 17 (2 останні абзаци).

16.03.2021

Аудиторна робота. III відміна (загальна характеристика). Основи на -ρ.

Завдання для самостійної роботи.  Текст № 17 (крім 2 останніх абзаців).

15.03.2021

Аудиторна робота. Умовний період.

Завдання для самостійної роботи. 1) Знайти умовні періоди у  тексті № 16. 2) Написати 3 умовні періоди, змінивши речення: Εἰ ταῦτα γιγνώσκει, σοφός ἐστιν.

9.03.2021

Аудиторна робота. Читання і аналіз тексту. Прийменник ὑπέρ.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 16.

2.03.2021

Аудиторна робота. Futurum I-II.

Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С.105.

1.03.2021

Аудиторна робота. Первинна дієслівна основа.

Завдання для самостійної роботи. Визначити первинну основу у дієслів: βλάπτω, ἄγω, δέχομαι, βλέπω, κόπτω, ἀλλάττω, παύω, τρέφω, καθαίρω, σπείρω, πυρόω, αἰτέω, σχίζω, αἰτιάομαι, βάλλω, νομίζω,  μιαίνω, σφάλλω, ὀργίζομαι.

23.02.2021

Аудиторна робота. Optativus (значення). Ітеративні речення. Прийменник περί.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 15.

22.02.2021

Аудиторна робота. Optativus. Утворення Praesens opt. act. et med.-pass.

Завдання для самостійної роботи. Повторення: контраговані дієслова. Conj. et opt. контрагованих дієслів.

16.02.2021

Аудиторна робота. Coniunctivus (значення). Coniunctivus у незалежному реченні. Participium praedicativum.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 14.

15.02.2021

Аудиторна робота. Adiectiva verbalia. Coniunctivus. Утворення Praesens conj. act. et med.-pass.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 175. Впр. 2 (3, 5, 7, 9).

9.02.2021

Аудиторна робота. Займенники. Атракція відносного займенника.

Завдання для самостійної роботи. Текст № 13 (без останнього речення).

8.02.2021

Аудиторна робота. Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Завдання для самостійної роботи. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. С. 149. Впр. 1 (2, 4, 5, 8).

ТАБЛИЦЯ УСПІШНОСТІ